Aktuellt!

Ett stort tack till Pekka Kuusisto och Johan Stern för en oförglömlig vänträff!
Det blev många glada skratt efter oväntade historier och guldkorn ur Pekkas liv som violinist och dirigent.

Side by Side är ett orkester- och körläger för barn och unga som äger rum i centrala Göteborg, med Konserthuset som mittpunkt, i juni varje år. Nu söker de fler volontärer. Läs mer!

Vad händer under våren 2024?

VÄNTRÄFFAR
TISDAGAR 18.30

Ny tid gäller för vänträffar.
Välkommen på tisdagar kl. 18.30 i Viktor Rydbergssalen. Anmälan till receptionen.

TISDAG
21 MAJ

Träff med GSO bastrombonist Jens Kristian Sögaard.

UTFLYKT TILL VINGA
10/6

Vinga som vi alla känner till ligger som en trygg utpost vid inloppet till Göteborg.

GS vänner på historisk utflykt till mytomspunna Vinga

Vinga som vi alla känner till ligger som en trygg utpost vid inloppet till Göteborg. Många sjömän och passagerare har sett fyren som en sista hälsning eller som ett välkommet hem till Sverige. Den nuvarande fyren invigdes år 1890 med Carl Gunnar Taube som fyrmästare. Utan sin kände son Evert hade Carl Gunnar bara varit en av elva män som verkat som fyrmästare på Vinga under åren 1841–1974. Läs hela programmet och andra detaljer här!

"Sånger ur havet" - en gåva till våra medlemmar

Denna bok är en gåva till GSV medlemmar. En bok per familj.
På årsmötet den 11/3 delades boken ut och på nästkommande vänträff har vi också böcker med för att dela ut.

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Jan Carlström
Ordförande

Bea Bengtsson
Vice ordförande, webmaster & Resor

Mona Lundqvist
Sekreterare

Cecilia Sundberg
Skattmästare

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Anders Svensson
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Ingrid Sturegård
Styrelsemedlem

Bernt Kjellander
Styrelsemedlem

Björn Lovén
GSO, Orkesterchef

Paula Gustafsson Apola
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?