Välkommen till GS Vänner i Göteborg

Lunchkonsert med utrymningsövning torsdag den 28 september. Fri entré.

Hjälp oss finslipa beredskapen i vårt hus. Välkommen på en kostnadsfri lunchkonsert med Göteborgs Symfoniker, men som avbryts för en ordnad utrymning av publik och orkester. För att övningen skall bli realistisk behöver vi en stor publik, så vi hoppas att du vill vara med oss. Läs mer och gör din platsbokning via länken nedan.

Hjälp oss uppdatera medlemsregistret!

Vi kan se i samband med våra mailutskick att det är fler mailadresser som är inaktuella. Vi saknar även några mailadresser från nya medlemmar. Vänligen maila uppdatering till infogsv13@gmail.com

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Jan Carlström
Ordförande

Bea Bengtsson
Vice ordförande, webmaster & Resor

Mona Lundqvist
Sekreterare

Cecilia Sundberg
Styrelsemedlem

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Anders Svensson
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Ingrid Sturegård
Styrelsemedlem

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Paula Gustafsson Apola
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?