Jan Carlström hälsas välkommen som ny ordförande för Vännerna!

I det tomrum som uppstod när vår tidigare ordförande Peter Schéle oväntat gick bort för ett år sedan trädde Sture Carlsson, som en räddare i nöden, in som en högt uppskattad ordförande.

Från början var det klart att Stures uppdrag bara gällde fram till årsmötet 2023.

Vid mötet 13 mars valdes jag som ny ordförande. Jag är stolt och hedrad över att få ta över detta viktiga uppdrag och vill börja detta brev med att i tillägg till den hyllning Sture fick vid årsmötet framföra föreningens stora tack för den insats han gjorde vid en tid när världen plötsligt blev annorlunda. Jag behöver inte för er närmare beskriva hur värdefull Sture, med sin stora personlighet och kunskap om symfonikerna och föreningen varit under detta år.

Tack!

Årets resa går till Bryssel!

Slutligen kan jag avslöja att årets resa för våra medlemmar kommer att gå till Bryssel.
Den 14/6 är GSO nämligen inbjudna att framträda där med anledning av att det svenska ordförandeskapet i EU då går mot sitt slut. Mer information om detta liksom om alla våra andra aktiviteter kommer att finnas på hemsidan. Resan är fulltecknad men det går utmärkt att sätta upp sig på väntelista. Maila till travelbybea@gmail.com.

Världens största musikläger!

Läs mer om Side by Side by El Sistema, världens största musikläger!

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Jan Carlström
Ordförande

Bea Bengtsson
Vice ordförande, webmaster & Resor

Maria Törnblad
Skattmästare

Mona Lundqvist
Sekreterare

Cecilia Sundberg
Styrelsemedlem

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Anders Svensson
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Ingrid Sturegård
Styrelsemedlem

Johan Nordin
Representant utsedd av
GS AB. Orkesterchef

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Paula Gustafsson Apola
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?