Möt Styrelsen

Jan Carlström
Ordförande

Bea Bengtsson
Vice ordförande, webmaster & Resor

Mona Lundqvist
Sekreterare

Cecilia Sundberg
Skattmästare

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Anders Svensson
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Ingrid Sturegård
Styrelsemedlem

Bernt Kjellander
Styrelsemedlem

Björn Lovén
GSO, Orkesterchef

Paula Gustafsson Apola
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?