Välkommen att söka stipendium hos Göteborgs Symfonikers Vänner!

Vem kan söka?
Stipendium kan sökas av dig som är anställd vid Göteborgs Symfoniker som musiker eller i vokalensemblen.
Om ansökan lämnas av en grupp skall samtliga deltagarnas namn anges.
Även den som tidigare erhållit stipendium från Göteborgs Symfonikers Vänner (GSV) är välkommen att söka igen.

Ansökan
Ansökningsblankett finns här nedan, och slutförd ansökan skall vara GSV tillhanda senast 15 september.

Beviljat stipendium
Besked om beviljat stipendium lämnas under november månad.
Stipendiet skall normalt användas inom året efter det att det beviljades.
För förlängd dispositionstid eller andra frågor beträffande det beviljade stipendiet var god mejla GSV.

Redogörelse för använt stipendium
En skriftlig redogörelse skall vara GSV tillhanda senast 3 månader efter använt stipendium. GSV ser också gärna att stipendiaten kan medverka vid föreningens årsmöte eller vid någon av dess vänträffar.

Allmänna råd och anvisningar
GSV vill i första hand premiera ansökningar som avser inspiration eller förkovran. Viktigt är att i ansökan precisera så väl som möjligt, ändamål, innehåll, genomförande och kostnader.
GSV kan inte påta sig arrangörs- eller utbildningsansvar som normalt åligger arbetsgivaren. Således kan stipendium inte sökas för lön eller för normal fortbildning som är kopplad till tjänsten.

Hur hanterar föreningen ansökningar
GSV beaktar i största möjliga omfattning Dataskyddsförordningen (GDPR). Personliga uppgifter i ansökan delges endast styrelsen.
Ansökningar sparas så länge som de behövs för utbetalning, bokföring, revision och dokumentation av GSV:s verksamhet.
Den som lämnar stipendieansökan till GSV accepterar ovanstående hantering av uppgifter i ansökan. Skulle en sökande invända mot att vissa uppgifter i ansökan hanteras på detta sätt, skall det framgå av ansökan.
För eventuella ytterligare upplysningar om GSV:s stipendium mejla till gsvinformation@gmail.com.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansök här!

GSO Stipendiater 2023

Göteborgs Symfonikers Vänner delar varje år ut stipendier. I år blev det totala stipendiebeloppet drygt 300 000 kr. Det rör sig dels om de stipendier som söks av medlemmar i orkester och vokalensemble, dels Ann Bansmann stipendiet som inte söks utan föreslås av en grupp i orkestern och godkännes av Vännernas styrelse. Det är en stor heder att bli utsedd av sina kollegor till detta fina stipendium Vad gäller övriga stipendier vill GSV i första hand premiera ansökningar som avser inspiration eller förkovran som ligger utanför det som ingår i arbetsgivarens ansvar.

Årets stipendiater var:
Cecilia Hultkrantz för 1: a fiolstämman, Endre Rydland Vetås för brassektionen, Tove Lund 1: a fiol, Juan Zurutuza piano, Pernilla Lindh och Elin Stjärna 2:ra fiol, Pierre Guis 2:ra fiol, Paula Gustavsson cello, Helen Kolback Heuman 1: a fiol, Karin Knutsson cello, Marja Inkinen 2:ra fiol, Marcus Elliot kontrabas, Alec Frank-Gemmill horn och Emirzeth Henriques 2:ra fiol.

Utdelningen ägde rum i samband med konsert 30 november. Alla stipendiaters lästes upp och närvarande stipendiater hyllades.

Vi hörde denna kväll en fantastisk konsert, med Christian Zacharias som dirigent och pianosolist i Mozarts 27 pianokonsert. Efter pausen spelades Bruckners Stråkkvintett (arr för stråkorkester); fantastisk musik och fantastiska musiker.

Än en gång grattis till alla våra stipendiater.

GSO Stipendiater 2022

Göteborgs Symfonikers Vänner delade fredag den 11 november ut stipendier för år 2022. Stipendieutdelningen skedde i samband med Göteborgs Symfonikernas konsert i Konserthuset av Vänföreningens ordförande Sture Carlsson och skattmästare Maria Törnblad.

Vänföreningen har som syfte att stödja Göteborgs Symfoniker i deras verksamhet såväl ekonomiskt som opinionsmässigt. Stipendierna ges för inspiration och förkovran till dess medlemmar.

Stipendiesumman på 112 000 kronor delades mellan stipendiaterna enligt inlämnad stipendieansökan. Musikerna i Göteborgs Symfoniker som år 2022 erhöll stipendier är Ole Kristian Dahl fagott, Susanne Brunström viola, Lisa Ford horn, Sara Trobäck violin, Tuula Fleivik Turmo viola och Karin Knutsson cello.

GSO Stipendiater 2021

Den 27 oktober presenterades årets stipendiater som utgjordes av GSOs Barockakademi med musikerna:

Lotte Lybeck, Krister Petersson, Samuel Runsteen, Oscar Kleväng-Sokk, Terje Skomedal, Nicola Borouvka, Tuula Fleivik, Nils Edin, Tove Lund, Lisa Ford, Pierre Guis, Hans Adler, Charlotta Grahn Wetter, Marjolein Vermeeren, Johan Stern, Laura Groenestein Hendricks, Ellinor Rossing, Helena Frankmar och Joel Nyman; Kvartett Mazarin med musikerna Lotte Lybeck, Elin Stjärna, Ellinor Rossing och Pia Enblom, samt cellisten Antonio Hallongren.

Peter Schéle
Vännernas ordförande