Stipendier 2020

Detta skrivs den 17 mars 2020 och mitt i röran kring Corona-viruset och dramatiken ikring. Trots detta slår vi redan på trumman och påminner musikerna i Göteborgs Symfoniker att det snart är dags att söka årets stipendium med genomtänkta motivationer.

Det är Vännernas avsikt att fortsätta vår stolta tradition att finansiera spännande projekt och vidareutbildningar som ger nytta och glädje åt Symfonikerna som kollektiv och musiker som individer.

Genom åren sedan 1985 har Vännerna sammanlagt delat ut miljonbelopp och det ämnar vi upprätthålla. För att komma ifråga i år bör väl motiverad ansökan vara inkommen via email till maria@florentin.se senast fredag den 17 april 2020 kl. 24.00. Ange ditt mobilnummer!

Det är vår plan att senare i år för första gången dela ut ett stipendium ur Ann Bansmanns Fond. Utdelning ur denna sker inte via ansökningar.

Bansmann, som länge levde kring Symfonikerna och var aktiv bland Vännerna, ville med denna generösa gåva markera den vikt hon lade vid orkesterns framgångsrika verksamhet. Kapitalet har sedan vuxit sig såpass starkt att det är avsikten att redan under 2020 dela ut ett substantiellt stipendium. Det tillfaller en musiker utsedd av Vännernas styrelse via en rådgivande grupp ur orkestern.

Meningen är sedan att detta stipendium skall utdelas årligen.
I tacksam åminnelse,

Peter Schéle
Vännernas ordförande