Aktuella aktiviteter

Vinterbrev Nr 1, 2020

Bästa Symfonikervän!

Välkomna tillbaka till en ny säsong med Göteborgs Symfonikers Vänner! Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020, 350 kronor.

Ni kan betala till bankgiro 171-0979 eller
SWISH 123 683 72 49.
Vänligen ange namn och eventuell e-postadress på inbetalningen. Betalas snarast, dock senast 15 februari.

Måndag 9/3 kl 19.00 – Årsmöte i Stenhammarsalen! Vänligen anmäl närvaro till Konserthusets reception 031-726 53 00. Årsberättelsen finns tillgänglig i konserthusets reception två veckor före. Välkomna!

Vi tipsar också om nästa vänträff som äger rum måndag 3 februari kl 19.00, kaffe serveras från 18.30 (konsertmästare Per Enoksson undervisar sin stjärnelev Johan Dalene).

Tack för att du stödjer Göteborgs Symfonikers Vänner!

Information om Föreningen Göteborgs Symfonikers Vänners behandling av personuppgifter:

Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till [info@gsvanner.com]. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Göteborgs Symfonikers Vänner, Konserthuset Götaplatsen, 412 56 Göteborg.