Välkommen till Göteborgs Symfonikers Vänner!

Kära Symfonikernas Vänner!

Det var en tid sedan sist och det är ju ingen tillfällighet.
Jag skall inte älta pandemin mer än vad som är nödvändigt men nu är det i alla fall klart att Göteborgs Symfoniker inte kommer att spela inför publik under resten av våren och försommaren, alltså inte ens i streamad form. Möjligen kan det bli frågan om några kammarmusikprojekt, men inte ens det kan nu fastslås. En smitta i huset under chefdirigentens vistelse i mars gjorde att det redan repeterade programmet ställdes in.

Vänföreningen gjorde dock mitt i allt detta ett försök att hålla grytan kokande och producerade ännu en filmad intervju som du hittar här. Där intervjuas Konserthusets programansvarige, Marco Feklistoff, som livfullt berättar om dramatiken kring förändringen och inställda evenemang.

Samtidigt pågår då fullbordandet av programmet 2021/22. Inslaget föregås av ordförandens egen lilla analys av situationen i all blygsamhet. Var så goda.  Läs hela brevet från Peter Schéle.

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Peter Schéle
Ordförande

Börje Rådesjö
Vice ordförande

Maria Törnblad
Skattmästare

Mona Lundqvist
Sekreterare

Bea Bengtsson
Webmaster & Resor

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Jan Lycke
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Anders Roxenholt
Styrelsemedlem

Johan Nordin
Representant utsedd av
GS AB. Orkesterchef

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Hans Hernqvist
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?