Välkommen till Göteborgs Symfonikers Vänner!

Peter Schéle samtalar med basisten Jan Alm (2020 © Göteborgs Symfonikers Vänner)

Kära alla kamrater i Göteborgs Symfonikers Vänner!

I september gjorde vi något helt nytt för att i någon mån ersätta de uteblivna Vänträffarna i Viktor Rydbergssalen: Vi lade ut vår första intervju på vår hemsida. Det var en intervju jag gjorde på engelska med GSO:s förste gästdirigent Christoph Eschenbach. Mottagandet har varit mycket vänligt och vår gäst kom med flera intressanta uppgifter om sin väg till de stora orkestrarna.

Jag är medveten om att flera av våra medlemmar inte har tillgång till dator hemma och jag skall därför i nästa Vänbrev, nu i slutet av oktober, nämna något litet om vad vi pratade om.

Nu är det frågan om en favorit i repris, nämligen en intervju med basisten Jan Alm, som många gånger underhållit oss med spännande musikaliska genomgångar inför olika konsertprogram. Nu förde vi ett samtal om litet av varje och jag hoppas det kan vara av intresse, utan att vara mer än någon liten underhållning.

I december kommer Nina Stemme till Symfonikerna och då får vi också en intervju!

Den stora nyheten nu är att GSO den 12 november börjar spela för en publik på 50 personer. Hur man får del av dessa biljetter utan tillgång till dator informerar biljettkassan på 031-726 5310 från kl. 12 till 18, vardagar.

Biljetter släpps för bokning den 7/11. För er med abonnemang har man fördelen att kunna boka dagen före. Se aktuell information på GSO hemsida.

Vänligen Peter Schéle, ordförande

Bästa vänner!

Som ni kanske redan blivit informerade om från GSO, så har Konserthuset ställt in merparten av konserterna på grund av den stegrande oron för coronasmittan. Läs gärna mer på www.gso.se. Vi avvaktar utvecklingen av smittan och återkommer med information om fler planerade aktiviteter påverkas framöver.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen GSV

Göteborgs Symfonikers Vänner har till ändamål att stödja Göteborgs Symfoniker i deras verksamhet såväl ekonomiskt som opinionsmässigt. 

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Peter Schéle
Ordförande

Börje Rådesjö
Vice ordförande

Maria Törnblad
Skattmästare

Mona Lundqvist
Sekreterare

Bea Bengtsson
Webmaster & Resor

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Jan Lycke
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Anders Roxenholt
Styrelsemedlem

Johan Nordin
Representant utsedd av
GS AB. Orkesterchef

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Gregor Wybraniec
Repr. utsedd av GSO

Nils Edin
Suppleant

Frågor?

CAPTCHA image