Välkommen till Göteborgs Symfonikers Vänner!

Efter lång tystnad på filmade meddelanden från styrelsen i Vänföreningen kommer här en beskrivning om vad som hänt och vad som förväntas ske under våren 2021. Som ni säkert inser är det i dessa tider svårt att hålla en logisk tidsplan. Nu senast drabbades åter Konserthuset av en smitta som gjorde att verksamheten i april förmodligen helt läggs ner och möjligen sätta igång igen i maj i streamad form. Vi är vid det här laget luttrade och får ta skeden i vacker hand. Håll till godo med denna utläggning som spelades in den 22 mars 2021.

Peter Schéle
Ordförande Göteborgs Symfonikers Vänner

Den 22 mars 2021 spelade vi även in en intervju med planeringschefen i Konserthuset, Marco Feklistoff. Precis som intervjun var klar drabbades Konserthuset åter av en begränsad men tydlig covidsmitta, varför planer t o m april 2021 fick skrinläggas. Detta betydde att avslutningen på denna intervju blev aningen rumphuggen eftersom den slutade med beskrivningen av program möjligheter som plötsligt blev omöjliga att genomföra. Håll till godo!

Peter Schéle
Ordförande Göteborgs Symfonikers Vänner

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Peter Schéle
Ordförande

Börje Rådesjö
Vice ordförande

Maria Törnblad
Skattmästare

Mona Lundqvist
Sekreterare

Bea Bengtsson
Webmaster & Resor

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Jan Lycke
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Anders Roxenholt
Styrelsemedlem

Johan Nordin
Representant utsedd av
GS AB. Orkesterchef

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Hans Hernqvist
Suppleant

Nils Edin
Rep. utsedd av GSO

Frågor?