Välkommen till Göteborgs Symfonikers Vänner!

Bästa Vänner till Göteborgs Symfoniker!

Under hösten som passerat har vi vant oss vid att sitta med andan i halsen när nya bilder om Coronans framfart nått oss. För att i någon mån aktivera våra medlemmar när Konserthuset varit stängt har vi använt vår hemsida för att rikta intervjuer direkt till er. Jag ber att få tacka för många glada tillrop efter de två möten som ni kunnat ta del av: ett från september med GSO:s förste gästdirigent Christoph Eschenbach, ett från oktober med vår käre gäst, basisten Jan Alm, som genom spelåren givit oss så många trevliga kvällar med musikaliska analyser av aktuella verk. Och just som dessa rader sammanställes planerar vi en tredje intervju med ingen mindre än vår chefdirigent Santtu-Matias Rouvali! Maestro är i Göteborg under två veckor för att göra inspelningar med GSO för senare streaming. Det gäller bl a kammarmusik för slagverk hör jag i pratet från Huset. Intervjun blir även denna gång på engelska, eftersom Rouvali föredrar det så, och min finska är obefintlig. Håll utkik på hemsidan i januari 2021!

Symfonikernas generösa producering av streamade konserter har varit rena livlinan. Jag är medveten om att inte alla har datorer hemma och därför skickas dessa rader även ut postalt även om Postnords vaga effektivitet även här säkert sätter käppar i hjulen. Kanske kan tekniskt sinnade anhöriga dra sina strån till diverse stackar.

Styrelsen hade sitt höstmöte den 16 november där ett av de viktigaste diskussionsämnena var säsongens stipendier till musikerna. Det visade sig då att vad vi trodde skulle bli en nollsumma av utdelningar från vår väsentliga förmögenhet (på grund av osäkra tider och myndigheternas råd), i själva verket gav en viss avkastning! Vid vårt möte den 17 december kommer att diskuteras hur vi skall disponera denna summa. Mer om detta kommer givetvis i vår årsberättelse där ett årsmöte är preliminärt planerat till den 22 mars 2021.

Ann Bansmanns fond som instiftats genom ett generöst testamente av en avliden trogen GSO-vän har växt till sig och det gör att en första utdelning kan genomföras under detta spelår. Stipendiet söks inte utan utses genom beslut inom orkestern. Beloppet är 40 000 kr och kan användas efter eget skön. Förmodligen kommer stipendiet att delas ut vid en streamad konsert i vinter.

Eftersom det är 150 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes 1871 har Stenhammarsällskapet sammanställt ett fint program vars genomförande är helt avhängigt pandemins utbredning eller tillbakagång. Vi har tillsammans bestämt att i början av januari återkomma med en uppdatering av läget sådant det då ter sig. En hyllning på Mariebergskyrkogården i Majorna den 7 februari, tonsättarens födelsedag, lär säkert gå att genomföra. Resten står och faller med Konserthusets säkerhetsplanering.

Fikastråken på lördagsförmiddagar kommer inte att upptas förrän övrig verksamhet i Konserthuset är igång.

Det allra viktigaste nu är att alla ni trogna medlemmar förblir våra goda informatörer. Ett medlemskap i Vännerna är en utmärkt julklapp liksom CD-inspelningarna som finns tillgängliga i Konserthusets kassa vardagar 12–18. Man kan även köpa presentkort, t o m via nätet!

Vi vill också påminna om att det redan nu går bra att förlänga sitt medlemskap i Vänföreningen.

I väntan på nya, glada nyheter önskas ni alla en meningsfull advent, en God Jul 2020 och ett MYCKET bättre 2021.

Peter Schéle
Ordförande Göteborgs Symfonikers Vänner
peterschele@yahoo.com

EN IDEELL FÖRENING

Göteborgs symfonikers Vänner är en ideell vänförening som stöder Göteborgs Symfoniker. Vänföreningen bildades 1985 har sedan dess varit ett stöd för orkestern. Dagens ekonomiska verklighet gör föreningen än viktigare.

LÅG ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 350 kronor och ger dig mycket tillbaka! Varje vän behövs! – även för en nationalorkester med stora internationella framgångar blir tillvaron lättare med en stark vänförening. Läs mer!

FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Som Symfonikernas Vän träffar du musiker och dirigenter efter konserter, går på studiekvällar och får vara med på repetitioner. På dessa kvällar berättar man om hur det är att både dirigera och vara solist. Välkommen till GSO´s Vänner!

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter

Om vår verksamhet

Om vår verksamhet

Stipendier

Stipendier

Våra stadgar

Våra stadgar

Bli företagsmedlem

Bli företagsmedlem

Våra resor

Våra resor

Företagsmedlem!

Sedan 1985 är Göteborgs Symfonikers Vänner med sina företagsmedlemmar och enskilda entusiaster en energisk och ekonomiskt givande bisvärm kring Göteborgs Symfoniker och den värld av musik de skapar.

Våra vänträffar fylls av en skara trogna besökare men jag känner att vi liksom något har missat personalen hos våra företag. Det blir ofta bra uppställning på den festkonsert när vi tillkännager våra stipendier under spelåret. Men vi kan givetvis se till att ställa upp även andra konsertkvällar med visningar och presentationer av olika slag.

Möt Styrelsen

Peter Schéle
Ordförande

Börje Rådesjö
Vice ordförande

Maria Törnblad
Skattmästare

Mona Lundqvist
Sekreterare

Bea Bengtsson
Webmaster & Resor

Richard Brodd
Styrelsemedlem

Jan Lycke
Styrelsemedlem

Mia Reich-Sjögren
Styrelsemedlem

Anders Roxenholt
Styrelsemedlem

Johan Nordin
Representant utsedd av
GS AB. Orkesterchef

Andreas Lindahl
GSO, Orkesterchef

Hans Hernqvist
Repr. utsedd av GSO

Nils Edin
Suppleant

Frågor?